fbpx

Persondatapolitik

Persondatapolitik
Hos Søndergaard Paryk ApS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Søndergaard Paryk’s måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside. Persondatapolitikken kan ændres uden varsel, og den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.  

 1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
  Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
  Søndergaard Paryk ApS
  Slotsgade 3, 5000 Odense C
  CVR: 39662922
  Tlf 66 12 80 04
  Mail: info@airskindenmark.com
 1. Indsamling af personoplysninger, formål og retsgrundlag for behandling

Når du benytter vores hjemmeside og/eller tjenester sker der indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om booking, kontakt via kontaktformular og om din navigation på hjemmeside

Indsamling samt formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du bevæger dig rundt på vores hjemmeside [airskindenmark.com eller kontakter os via kontaktformular eller online booking. Formålet med indsamlingen er gennemførelse af dit kontakt/bookingønske, samt overholdelse af øvrig lovgivning og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og c.
 • Når du tilmelder dig Virksomhedens navn nyhedsbrev gemmes dit navn samt e-mailadresse i programmet, Mailchimp. Du kan til enhver tid afmelde dig via afmeld-linket nyhedsbrevet.
 • Formålet med indsamlingen er at sende dig nyheder, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

Søndergaard Paryk ApS fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender sondergaardhairdesign.dk og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke information om vores brugers brug og navigation på vores webside.

 1. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse.  

Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af Søndergaard Paryk’s anvendte fragtfirma. Ydermere, opgives personoplysninger ved eventuel anvendelse af bevilling eller rekvisition til borgers kommune. Videregivelse af personoplysninger til kommuner kræver særskilt fuldmagt og/eller tilladelse.

Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 1. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til Søndergaard Paryk ApS’ samarbejdspartnere, som leverer ydelser på Søndergaard Paryk ApS’ vegne. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne Søndergaard Paryk ApSs vegne og i overensstemmelse med Søndergaard Paryk ApSs instruks. Disse samarbejdspartnere omfatter

AdminD Aps, CVR 26326729. Til onlinebooking system, kundekartotek og betaling.

WordPress https://automattic.com/privacy/. Til opbygning af hjemmeside.

Chili Security ApS – 3847876 Til IT-support.

Mailchimp https://mailchimp.com/legal/ Til udsendelse af nyhedsbreve.

 1. Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 • Din kundehistorik (kontakt, booking og kundekort) vil blive gemt i op til 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført. Regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført.
 • Ved framelding af nyhedsbreve vil du straks blive afmeldt, men dokumentation for oprindelig afgivet samtykke gemmes i 2 år.
 1. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her: https://airskindenmark.com/cookiepolitik/

 1. Sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 1. Tilbagekaldelse af samtykke
  Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@airskindenmark.com eller 66 12 80 04.
 1. Links til andre websites mv.
  Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.
 1. Ændringer af oplysninger mv.
  Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@airskindenmark.com eller 66 12 80 04. Du kan også skrive til os på følgende adresse:
  Slotsgade 3, 5000 Odense C.
 1. Klageadgang
  Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet.  Se kontaktinformationer på www.datatilsynet.dk.